BordHeeft u vragen of opmerkingen stuur dan een berichtje via het formulier hierna.Uw bericht wordt eventueel doorgestuurd naar één van onze vrienden die uw vraag beantwoorden kan. 

Let op ! Alle velden moeten worden ingevuld.

Wij gebruiken de thans door u ingevulde gegevens uitsluitend om uw vraag of vragen te beantwoorden. Wij nemen uw gegevens zonder uw toestemming niet op in een geautomatiseerd bestand en sturen u geen email anders dan een antwoord op uw gestelde vraag, tenzij u bij vraag/opmerking in het bericht aangeeft hier geen bezwaar tegen te hebben. Wij menen hiermee voorlopig te voldoen aan de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25-05-2018 van kracht is geworden. 

U kunt aanvinken of wij uw gegevens mogen bewaren voor incidentele berichtgeving.

Contact